SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD ČABAR
73

44.

Na temelju članka 34. st. 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09) te članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 18. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u
Gradu Čabru

Članak 1.

Preambula Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Čabru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/07) mijenja se i glasi:

»Na temelju čl. 34. st. 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09), te čl. 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 18. prosinca 2009. godine donijelo je«

Članak 2.

Članak 6. Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Čabru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/07) mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od najmanje 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne obavijesti davatelja usluge (koncesionara) koji obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području grada Čabra o početku korištenja usluge u rokovima iz članka 3. ove Odluke,

- ako se ne koristi komunalnom uslugom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i sklopi ugovor iz članka 3. s davateljem usluge (koncesionarom).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 200,00 kuna do najviše 2.000,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 300,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 200,00 kuna do najviše 2.000,00 kuna fizička osoba.«

Članak 3.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/07-01/44

Ur. broj: 2108/01-09-2

Čabar, 18. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr