SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 53. Subota, 19. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

68.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju Programa utvrđuje se kako slijedi:

Subota,19.prosinca2009. Stranica6735—broj53

SLUŽBENENOVINE

Stranica6736—broj53 Subota,19.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001, 90.002) u ukupnom iznosu od 5.350.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3.950.000,00 kn i proračuna: prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 400.000,00 kn i spomeničke rente u iznosu od 1.000.000,00 kn),

- sredstva za gradnju javnih površina: Lukobran Njivice (poz. 125.06) i Lukobran Omišalj (poz. 125.07) u iznosu od 1.100.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz. 146.) u iznosu od 220.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz. 126.1, 126.00) u iznosu od 437.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz sredstava komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz. 130.5, 130.6 i 130.7) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, osiguravaju se u cijelosti iz sredstava komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137.) u ukupnom iznosu od 607.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 293.000,00 kn, te proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 225.000,00 kn,sufinanciranja građana za katastrasku izmjeru u iznosu od 89.900,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz. 124.) u ukupnom iznosu od 637.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 637.000,00,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz. 124.1,125.1, i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna: naknade za priključenje od 100.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 1.663.000,00 kn, naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina 80.000,00, namjenske cijene za odvodnju 370.000,00, naknada za koncesije 487.000,00 i potpora u iznosu od 200.000,00 kn,

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz. 124.2) u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 25.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 175.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 3. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr