SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD RAB
11

14.

Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka i 8. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U članku 72. stavak 3. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) briše se »Gradsko poglavarstvo, odnosno gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove zadržava pravo donošenja diskrecione odluke o davanju javne površine na korištenje«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-10

Rab, 8. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=51280&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr