SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

95.

Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) i Izjave Gradonačelnika Grada Malog Lošinja o istupanju Grada Malog Lošinja iz Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« klasa: 021-04/09-01/06 urbroj: 2213/01-01-09-2 od 10. rujna 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o istupanju iz Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Grad Mali Lošinj istupa iz Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« osnovane Sporazumom o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« od 7. ožujka 2007. godine.

Članak 2.

Sukladno Izjavi Gradonačelnika Grada Malog Lošinja o istupanju Grada Malog Lošinja iz Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« klasa: 021-04/09- 01/06 ur. broj: 2213/01-01-09-2 od 10. rujna 2009. godine, Gradu Malom Lošinju prava i obveze utvrđene i preuzete Sporazumom o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« prestaju dana 20. rujna 2009. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=10005&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr