SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

91.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra dio nekretnine pod oznakom k.č.br. 776/36, upisana u zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 23 m2, budući da predmetni dio nekretnine u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio okućnice kuće sagrađene na k.č.br. 776/22 k.o. Mali Lošinj - grad, i koja površina se prema Parcelacijskom elaboratu br. 092/09. od 7. 9. 2009. god. pripaja k.č.br.-u 776/22 k.o. Mali Lošinj - grad, sukladno Lokacij

skoj dozvoli za usklađenje izvedenog stanja br. klase UP/I 350-05/09-03/35, ur. broj 2170/1-07-05/5-09-3 od 31. 7. 2009. god.).

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke, Parcelacijskog elaborata br. 092/09. od 7. 9. 2009. i Ugovora o kupoprodaji predmetnog dijela zemljišta izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na dijelu predmetne čestice te provesti navedeni Parcelacijski elaborat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/09-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=645&mjesto=10005&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr