SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 52. Petak, 18. prosinca 2009.
GRAD BAKAR
73

68.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
čiji osnivač nije Grad Bakar

Članak 1.

Na području Grada Bakra djeluju slijedeći dječji vrtići čiji osnivač nije Grad Bakar:

1. Dječji vrtić Pčelice Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač je fizička osoba;

2. Dječji vrtić Bambi Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač je fizička osoba;

3. Dječji vrtić Zvijezdice mira - Rijeka - Područni vrtić sv. Vinko, Praputnjak - osnivač je vjerska zajednica.

Članak 2.

Grad Bakar sufinancirat će boravak djece u dječjim vrtićima navedenim u članku 1. ove Odluke, kao i u drugim vrtićima u kojima su smještena djeca koja imaju prebivalište na području Grada Bakra u sljedećim iznosima:

- za cjelodnevni boravak 1.100,00 kuna;

- za poludnevni s ručkom 918,00 kuna;

- za poludnevni bez ručka 642,00 kune;

po djetetu tijekom cijele pedagoške godine, na način i po postupku kako je to uređeno Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga.

Za mjesec kada dječji vrtići ne rade radi korištenja godišnjih odmora, Grad Bakar sufinancirat će boravak u dječjim vrtićima za onu djecu koja će nastaviti koristiti vrtić u sljedećoj pedagoškoj godini.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 022-01/09-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-09-30

Bakar, 30. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr