SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

104.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« RH broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 34/ 09-ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Uputstva o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U Uputstvu o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/98), u članku 2. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/09-01/231

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr