SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD KASTAV
13

14.

Temeljem članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kastva.

Članak 2.

Stredstva za rad političkih stranaka iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se iz Proračuna Grada Kastva.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se političkim strankama za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Kastva u mjesečnom iznosu od 120,31 kune.

Članak 3.

Broj vijećnika pojedine političke stranke u smislu članka 2. ove Odluke, utvrđuje se temeljem izvješća objavljenog od nadležne izborne komisije o rezultatima glasanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-8

Kastav, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr