SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

101.

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07), u članku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, a riječi »članka 4.« riječima »članka 5.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 335-01/09-01/10

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr