SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA

98.

Na temelju članka 48. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće, na svojoj 7. sjednici održanoj 27. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o davanju Gradske sportske dvorane na upravljanje

Članak 1.

Grad Crikvenica i GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, koji su zajedničkim sredstvima financirali izgradnju Gradske sportske dvorane, ovom Odlukom utvrđuju način upravljanja i korištenja Gradskom sportskom dvoranom.

Članak 2.

Grad Crikvenica kao vlasnik Gradske sportske dvorane daje istu nakon izgradnje Društvu GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica (u daljnjem tekstu: upravitelj) na upravljanje i korištenje.

Upravitelj vodi Gradsku sportsku dvoranu kao imovinu u svojim poslovnim knjigama, dok je Grad Crikvenica zemljišno-knjižni vlasnik Gradske sportske dvorane.

Članak 3.

Upravitelj mora upravljati i koristiti se Gradskom sportskom dvoranom pažnjom dobrog domaćina.

Upravitelj se obvezuje jednom godišnje podnijeti izvješće o upravljanju i korištenju Gradske sportske dvorane Gradonačelniku Grada Crikvenice.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/141

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 27. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr