SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
GRAD BAKAR

55.

Na temelju članka 32. st.3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07 i 125/08) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bakra objavljuje

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

1.Kandidat: Ivica Fumić
Zamjenik kandidata: Srećko Umek
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

2.Kandidat: Tomislav Klarić
Zamjenik kandidata: Rajko Pavešić
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Sredstva kandidata Tomislava Klarića

22.522,20 kn - izvor sredstava: Hrvatska demokratska zajednica, vrsta prihoda: iz Proračuna prema Zakonu o financiranju političkih stranaka

- troškovi izborne promidžbe:

1. Promidžbeni materijal 7.877,80 kn

2. Elektronski medij 6.405,00 kn

3. Reprezentacija 8.239,40 kn

UKUPNO: 22.522,20 kn

 

Sredstva kandidata Rajka Pavešića

9.700,00 kn - izvor sredstava: Hrvatska demokratska zajednica, vrsta prihoda: iz Proračuna prema Zakonu o financiranju političkih stranaka

- troškovi izborne promidžbe:

1. Promidžbeni materijal 1.260,00 kn

2. Elektronski medij 2.527,50 kn

3. Tiskovni medij 2.000,00 kn

4. Najam opreme 1.240,00 kn

5. Reprezentacija 2.163,40 kn

6. Ostali nespomenuti troškovi 509,10 kn

UKUPNO: 9.700,00 kn

 

3.Kandidat: Dragutin Kučan
Zamjenik kandidata: Josip Jelača
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS

Prihodi:

1. Donacije trgovačkih društava i pravnih osoba:

- Agregat d.o.o. 30.000,00 kn

- Bitechnique d.o.o. 10.000,00 kn

2. Prihod od refundacije izborne

promidžbe (NN 48/09) 5.000,00 kn

3. Donacija SDP-a 5.000,00 kn

UKUPNO: 50.000,00 kn

 

Rashodi:

1. Makol Marketing - PP spot i radio Bakar 10.540,80 kn

2. Makol Marketing - Kanal RI i snimanje i

emitiranje TV emisije 8.357,00 kn

3. Obrt Kogul - usluga plakatiranja 3.200,00 kn

4. Metro, Plodine - ostali artikli za domjenak

i ugostiteljske usluge 3.226,32 kn

5. Udruga Tramuntana - zabavljačke usluge 3.000,00 kn

6. Bobuš Mirjana - zabavljačke usluge 2.267,90 kn

7. Lipovšek Mario - zabavljačke usluge 2.253,52 kn

8. Gorivo i loko vožnja 2.927,23 kn

9. AD Grafika - plakat B2 4/0 i Mekol

plakati 2.013,00 kn

10. Školjić d.o.o. najam kombi i Neon

plus d.o.o. oslikavanje kombija 6.275,68 kn

11. Telefon - fiksni, mobilni, Internet 4.705,03 kn

12. Student servis 1.200,00 kn

13. Financijski tr. 33,52 kn

UKUPNO 50.000,00 kn

4.Kandidat: Mladen Tadej
Zamjenik kandidata: Vasilija Zdunić
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
- nisu dostavljeni podaci o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

5.Kandidat: Aldo Žic, dipl. oec.
Zamjenik kandidata: Gordana Grubišić
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS
Sredstva kandidata Alda Žica, dipl. oec.
10.500,00 kn - dobrovoljni prilog (donacija) iz sredstava Autonomne regionalne stranke - ARS
troškovi izborne promidžbe - nisu dostavljeni podatci

Klasa: 013-01/09-01/02

Ur. broj: 2170/2-02-09-54

Bakar, 14. rujna 2009.

Predsjednik
Gradskog izbornog povjerenstva
Grad Bakar
Davor Grotić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr