SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 34. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za popise birača

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za popise birača Općine Ravna Gora, koje ima predsjednika i dva člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, a članovi i njihovi zamjenici mogu biti imenovani iz reda građana.

Povjerenstvo za popise birača imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Povjerenstvo za popise birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nadležno tijelo nije usvojilo i potvrđuje popis birača.

Članak 3.

U Povjerenstvo za popise birača imenuju se:

JASNA ŠKORIĆ za predsjednika

FRANJO RUŽIĆ za člana

LIDIJA JOVANOVIĆ za člana

BRANIMIR BRENC za zamjenika predsjednika

IVANKA ŠKRLEC za zamjenika člana

NEDELJKO RUŽIĆ za zamjenika člana

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-02/09-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr