SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA

46.

Na temelju točke 7. 2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 116/03) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Ravna Gora.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i osniva se s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u javnom i društvenom životu Općine Ravna Gora.

Članak 2.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. NATAŠA LAKOTIĆ za predsjednika

2. SANDRA ČOTA za člana

3. JADRANKA ŠKILJAN za člana

4. JOSIP POLJANČIĆ za člana

Članak 3.

Povjerenstvo u sklopu svoje nadležnosti provodi aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost Odluke o imenovanju Odbora za ravnopravnost spolova klasa: 080-02/06-01/8, ur. broj: 2112/07-01-06-1 od 18. prosinca 2006. godine.

Klasa: 080-02/09-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr