SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA

45.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA
Općine Ravna Gora za razdoblje 2010. - 2012. godine

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Općine Ravna Gora za razdoblje 2010. - 2012. godine planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2010. - 2012. godine.

Članak 2.

Ova Projekcija proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/14

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Projekcija Proračuna Općine Ravna Gora   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr