SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA

43.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Ravna Gora za 2010. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ravna Gora za 2010. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Općine Ravna Gora za razdoblje 2010. - 2012. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-09-4

Ravna Gora, 3. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

 

Proračun Općine Ravna Gora za 2010.   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr