SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju članka 23. i 30. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 26. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće).

Članak 2.

O ostvarivanju svojih zadataka, Socijalno vijeće:

1) razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinog prava, te donosi zaključak o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa Socijalnim programom Općine Malinska-Dubašnica,

2) obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljena i prati stanje na svom području i

3) obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom Općine Malinska - Dubašnica, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Socijalno vijeće ima predsjednika i šest (6) članova.

U socijalno vijeće imenuju se:

1) Josip Sormilić, za predsjednika

2) Milenka Dvorničić, za člana

3) Biserka Grdinić, za člana

4) Jelka Petršorić, za člana

5) Mirjana Gajzler, za člana

6) Tončić Tehomilić, za člana i

7) Mate Spicijarić, za člana

Članak 4.

Način rada Socijalnog vijeća utvrđen je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Sredstva za rad Socijalnog vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-31

Malinska, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr