SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

36.

Na temelju odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4., 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 26. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica radi koordinacije aktivnosti u akcijama zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Stožer).

Članak 3.

Za članove Stožera iz točke 1. ove Odluke imenuju se:

1. Lidija Kovačić, zamjenica Općinskog načelnika za načelnika Stožera

2. Josip Sormilić, predsjednik Općinskog vijeća za člana,

3. Ivan Katalinić, zapovjednik Policijske postaje Krk za člana,

4. Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za člana,

5. Zdenko Košaroš, predstavnik Odjela za zaštitu i spašavanje za člana,

6. Željan Žic, predstavnik zdravstvenih institucija za člana,

7. Nikola Dujmović, predstavnik Lučke kapetanije za člana,

8. Ivan Petršorić, direktor KD »Dubašnica« d.o.o. za člana,

9. Nikola Turčić, predstavnik G.P.P. MIKIĆ d.o.o.

10. Marija Katić, predstavnica TD TRGOVINA KRK MALINSKA d.d.

11. Bernard Cvelić, predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela za člana.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik.

Stožer se aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Općinski načelnik.

Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem nadležnog županijskog centra 112.

Radom Stožera rukovodi Općinski načelnik.

Članak 3.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja će Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-8

Malinska, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr