SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/01), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 26. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za područje Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Djelokrug poslova Vijeća utvrđen je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Članak 3.

U Vijeće iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

- LEOPOLD KOVAČ, predstavnik Općine Malinska- Dubašnica

- IVICA BOGOVIĆ, predstavnik Općine Malinska- Dubašnica

- TOMISLAV DUJMOVIĆ, predstavnik Općine Malinska-Dubašnica

- NIKOLA DUJMOVIĆ, predstavnik Lučke kapetanije i

- ZLATAN MARUNIĆ, predstavnik županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 034-01/09-01/6

Ur. broj: 2142/05-01-09-4

Malinska, 26. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr