SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA JELENJE

34.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. studenoga 2009. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Jelenje za 2009. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 3. Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09), koji izmijenjen glasi:

- boravak djece u vrtiću (50%) - 1.020.000,00 kn

- besplatna marenda - 52.000,00 kn

- pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade - 2.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata - 150.000,00 kn

- poklon paketi povodom Božićno - novogodišnjih blagdana - 40.000,00 kn

- sufinanciranje produženog boravka djece u školi (50%) - 150.000,00 kn

- oprema za novorođenčad - 100.000,00 kn

- jednokratne pomoći - 170.000,00 kn

- dobrovoljni davaoci krvi - 15.000,00 kn

- financiranje specijalističkih pregleda starijih osoba - 160.000,00 kn

- udruga umirovljenika - 15.000,00 kn

- sufinanciranje troškova stanovanja - 180.000,00 kn

(ogrjev, prehrana i topli obrok, struja, voda)

- javni prijevoz invalida - 20.000,00 kn

- klub liječenih alkoholičara - 5.000,00 kn

- Udruge: UHVDDR - 12.000,00 kn

UHBDDR - 5.000,00 kn

UHDDR - 5.000,00 kn

- pomoć invalidima, hendikepiranim osobama - 30.000,00 kn

- konjički klub - terapijsko jahanje: 5.000,00 kuna

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/09-01/7

Ur. broj: 2170/04-01-09-2

Dražice, 18. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr