SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
OPĆINA JELENJE

31.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, 38/09 i 79/09), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. studenoga 2009. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 12/09) koji izmijenjen glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. Komunalni doprinos: 450.000,00 kn

2. Proračun: 4.242.320,00 kn

UKUPNO: 4.692.320,00 kn.«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu koji izmijenjen glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog programa utrošit će se na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Izgradnja nogostupa i zidova u Podhumu (od raskršća Soboli do u.o. Kaktus) 1.800.000,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

DJEČJA IGRALIŠTA

Izgradnja dječjih igrališta u Podhumu i Ratuljama 170.000,00 kn

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dječjih igrališta 7.320,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

UREĐENJE TRGA U DRAŽICAMA

Izvođenje građevinskih radova: 1.400.000,00 kuna

Navedeni radovi financiraju se iz sredstava kapitalne pomoći KD »Jelen«.

2. NERAZVRSTANE CESTE

a) Izgradnja i asfaltiranje cesta: 1.000.000,00 kuna

Izvođenje radova na izgradnji nogostupa i zidova uz cestu u Lubarskoj - dionica 3 i 4 - 374.512,44 kn

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nogostupa i zidova uz cestu u Lubarskoj - dionica 3 i 4 - 12.200,00 kn

Izvođenje radova na izgradnji nogostupa i zidova uz cestu Dražice - Podkilavac - 228.472,20 kn

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nogostupa i zidova uz cestu Dražice - Podkilavac - 18.300,00 kn

Izvođenje radova na izgradnji nogostupa i zidova uz cestu u Dražicama - Ulica Okršaj - 340.435,39 kn

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nogostupa i zidova u ulici Okršaj u Dražicama - 17.080,00 kn

Ostali radovi: 8.999,87

b) Vertikalna signalizacija: 50.000,00 kuna

c) Smeđa signalizacija: 30.000,00 kuna

3. GROBLJE

Izvođenje radova na izgradnji grobnih mjesta (26) na groblju Jelenje: 170.000,00 kuna

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju niša: 45.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Novogodišnja rasvjeta: 20.000,00 kuna

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/09-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-09-2

Dražice, 18. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr