SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI

65.

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. točke 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj 30. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04), (u daljem tekstu: Odluka), riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Članak 8. stavak 1. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Usluga održavanja čistoće iz članka 1. ove Odluke plaća se prema kriteriju količine otpada uz primjenu jedinice volumena otpada o čemu odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Skupštine društva GKTD »Ivanj« d.o.o.«

U stavku 3. istog članka brišu se riječi »po četvornom metru građevine«.

Članak 3.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« izuzev odredbi članka 2. koje stupaju na snagu dana 1. 1. 2010. godine.

Klasa: 363-01/09-01/37

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=643&mjesto=51250&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr