SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA
140

95.

Na temelju članaka 457. i 458. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o pristupanju Grada Crikvenice Poduzetničkom
centru »Vinodol« d.o.o. Novi Vinodolski

Članak 1.

Grad Crikvenica kao novi član pristupa Poduzetničkom centru »Vinodol« d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekst: Društvo).

Temeljni ulog Grada Crikvenice kao novog člana Društva iznosi 100.000,00 kuna i predstavlja 1/3 udjela u Društvu.

Članak 2.

Grad Crikvenica uplaćuje svoj ulog u novcu, nakon čega se uspostavljaju novi odnosi u Društvu.

Članak 3.

Grad Crikvenica kao novi član u organima Društva ima svoje predstavnike i to:

1. U Skupštini Društva jednog predstavnika.

2. U Nadzornom odboru Društva jednog predstavnika.

Članak 4.

Sukladno novim odnosima u Društvu, a nakon donošenja odluke članova Društva u suglasnosti pristupanja Grada Crikvenice Društvu, potrebno je izmijeniti postojeći Društveni ugovor Društva.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Crikvenice za potpisivanje izjave kojom Grad Crikvenica pristupa Društvu uplatom uloga, sukladno ovoj Odluci i na način kako je to utvrđeno Društvenim ugovorom Društva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 302-01/09-01/12

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr