SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 47. Ponedjeljak, 23. studenog 2009.
GRAD OPATIJA
61

124.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08), Gradsko vijeće Grada Opatije na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
- poslovi dekorativne rasvjete

ODABIRE SE tvrtka DOMENI društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Matuljima, Frana Supila 11, za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

dekorativne rasvjete na području Grada Opatije za razdoblje od 2009. do 2013. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Gradonačelnik Grada Opatije je dana 29. rujna 2009. godine, temeljem članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/08), donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova dekorativne rasvjete na razdoblje od 4. godine, a dana 16. 10. 2009. godine utvrdio tekst natječaja.

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 18. 10. 2009. godine, pristigle su dvije ponude: ponuda tvrtke Metal Opatija društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Jurdanima, Jurdani b.b, i tvrtke Domeni društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Matuljima, Frana Supila 11.

Kako je od pristiglih ponuda ponuda tvrtke Domeni d.o.o. ispunjavala sve uvjete natječaja, dok ponuda tvrtke Metal Opatija d.o.o., nije ispunila uvjet natječaja s obzirom na nedovoljan rejting kao i činjenicu da je u posljednjih 6 mjeseci imala evidentiranih nepodmirenih naloga na računu, za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete - poslovi dekorativne rasvjete na području Grada Opatije za razdoblje od 2009.- 2012. godine, odlučeno je kao u izreci odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke Gradskog vijeća nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 363-02/09-01/180

Ur. broj: 2156/01-01-09-2

Opatija, 12. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec. v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr