SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
9

10.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i Mišljenja Savjeta potrošača javnih usluga Općine Ravna Gora od 25. ožujka 2004. godine, Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 29. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom
vodom KOMUNALAC d. o. o. za vodoopskrbu
i druge komunalne djelatnosti Delnice

Članak 1.

Općinsko poglavarstvo Ravna Gora prihvaća prijedlog cjena usluge opskrbe pitkom vodom koje obavlja »Komunalac« d. o. o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice, a prema veličinama iz prijave cjenika broj 169/04. od 16. ožujka 2004. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Prihvaćene cijene pogrebnih usluga primjenjivat će se od 1. svibnja 2004. godine

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-03/04-01/02

Ur. broj: 2112/07-02-04-3

Ravna Gora, 29. ožujka 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
OPĆINA RAVNA GORA
n/r Općinskog načelnika
51316 RAVNA GORA

Predmet: Prijava cjenika

Delnice: 16. ožujka 2004.

NAŠ ZNAK:

VAŠ ZNAK:

BROJ: 169/04.

Temeljem članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst - Narodne novine broj 26/03) prijavljujemo cjenik:

- naziv usluge: opskrba pitkom vodom

- jedinica mjera: m3

- struktura cijene važećaprijedlog

domaćinstva poduzeća domaćinstva poduzeća

osnovna cijena 3,30 5,50 4,29 7,15

koncesijska naknada 0,08 0,08 0,08 0,08

naknada za regionalni vod. 0,73 0,73 0,73 0,73

UKUPNO 4,11 6,31 5,10 7,96

PDV 22% 0,90 1,39 1,12 1,75

UKUPNO S PDV 5,01 7,70 6,22 9,71

naknada za korištenje voda 0,80 0,80 0,80 0,80

naknada za zaštitu voda 0,90 0,90 0,90 0,90

SVEUKUPNO 6,71 9,40 7,92 11,41

Povećanje cijene s postocima, bez PDV-a, iznosi za domaćinstvo 24,09%, a za poduzeća 26,15%, a povećanje s PDV- om za domaćinstva iznosi 18,03%, a za poduzeća 21,38%.

Datum primjene nove cijene - 1. svibnja 2004. godine.

OBRAZLOŽENJE

Zbog obveze primjene odredbi Zakona o zaštiti potrošača, članak 22. točka 2. (NN 96/2003), obračun utroška pitkom vodom mora biti vršen prema stvarnoj potrošnji u obračunskom razdoblju uz primjenu važećeg tarifnog sustava. Primjenom ove odredbe Društvo više ne može naplaćivati osnovnu uplatu koja se je naplaćivala mjesečno po potrošaču u iznosu od 4,99 kn (s PDV-om) za domaćinstva, odnosno 14,91 kn (s PDV-om) za pravne subjekte.

Istovremeno sukladno naredbi o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila (NN 50/96) točka 4. stavak 6. (f) Društvo ima obvezu, o svom trošku, svakim pet godina vršiti zamjenu i kontrolu zamijenjenih mjerila. Nemogućnost naplate osnovne uplate, i istovremeno izvršavanje obveza vezano uz zamjenu i kontrolu vodomjera, a bez korekcije osnovne cijene vode, stvaralo bi gubitak u poslovanju Društva.

Na osnovi rezultata poslovanja za 2003. godinu, da bi se u potpunosti pokrili troškovi tzv. osnovne uplate, potrebno je godišnje ostvariti cca 500.000,00 kn. Budući da se navedeni iznos ne može realizirati naplatom 4,99 odnosno 14,91 kn po potrošaču, potrebno je izvršiti korekciju cijene vode kako je navedeno u ovom zahtjevu. Ovom korekcijom cijene vode pokrio bi se manjak prihoda koji je trebao biti realiziran od osnovne uplate, a djelomično se pokriva gubitak Društvu koji nastave zbog kontinuiranog godišnjeg smanjenja kolilčine prodane vode.

Stvarno povećanje ukupnog iznosa koje će domaćinstvo, uz prosječnu mjesečnu potrošnju vode od 6,58 m3, morati izdvojiti, uz primjenu nove cijene, iznosi 6,04% (do sada mjesečni iznos za utrošenu vodu s osnovnom uplatom iznosi 49,14 kn, a uz primjenu nove cijene bi iznosio 52,11 kn).

Direktor

Boro Tomić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr