SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
9

9.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i Mišljenja Savjeta potrošača javnih usluga Općine Ravna Gora od 25. ožujka 2004. godine, Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 29. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Cjenika pogrebnih usluga
»Mir i spokoj« d.o.o. Ravna Gora

Članak 1.

Općinsko poglavarstvo Ravna Gora prihvaća prijedlog cijena pogrebnih usluga koje obavlja »Mir i spokoj« d. o. o. Ravna Gora, a prema veličinama iz prijave cjenika broj 1/ 04 od 12. ožujka 2004. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Prihvaćene cijene pogrebnih usluga primjenjivat će se od 15. travnja 2004. godine

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-03/04-01/01

Ur. broj: 2112/07-02-04-7

Ravna Gora, 29. ožujka 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

»MIR I SPOKOJ« d.o.o.

51314 Ravna Gora, Vatrogasna 14

tel. 818-123, mob. 098/464-638 Broj 1/04

MB 3878465 Ravna Gora, 12. ožujka 2004.

OPĆINA RAVNA GORA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

I. G. Kovačića 178, 513154 RAVNA GORA

Predmet: Prijava cjenika pogrebnih usluga

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) prijavljujemo cjenik:

- naziv usluge: pogrebne usluge

- jedinica mjere: pogrebna usluga po osobi, prijevoz po km, ostali radovi po satu rada

- struktura cijene


R. b. Vrsta usluge Važeća cijena Prijedlog nove Povećanje

kn cijene kn cijene %


1. Priprema pogrebne opreme (lijes + križ) 50,00 50,00 0,00

2. Preuzimanje pokojnika (u kući ili bolnici, s pratiocem) 100,00 100,00 0,00

3. Preuzimanje pokojnika u mrtvačnici od trećih lica

- isporučitelja usluga - 770,00 -

4. Iskop i zatrpavanje grobne jame (sa svim potrebnim predradnjama)

- normalni iskop u zemlji 700,00 800,00 14,29

- otežani iskop s dubljenjem kamena ili betona 800,00 1.000,00 25,00

5. Iskop i zatrpavanje grobne jame za dječji grob

- normalni iskop u zemlji 350,00 400,00 14,29

- otežani iskop s dubljenjem kamena ili betona 400,00 500,00 25,00

6. Iskop i zatrpavanje grobne jame za urnu

- normalni iskop u zemlji 300,00 400,00 33,33

- otežani iskop s dubljenjem kamena ili betona 400,00 500,00 25,00

7. Organizacija sahrane (izdavanje vijenaca, nošenje križa) 100,00 100,00 0,00

8. Obavljanje pogreba

(nošenje lijesa, prijevoz kolicima i spuštanje u raku) 250,00 400,00 60,00

9. Prijevoz pokojnika (po jednom km) 3,50 4,00 14,29

10. Čišćenje mrtvačnice 50,00 50,00 0,00

11. Korištenje mrtvačnice (po cjeniku Općine Ravna Gora)

12. Ostali radovi po zahtjevu naručitelja

(cijena jednog sata rada radnika) 35,00 40,00 14,29

13. Obavljanje svježe ekshumacije - 960,00 -

14. Obavljanje suhe ekshumacije - 480,00 -


- na naprijed navedene cijene zaračunava se propisani PDV,

- datum primjene nove cijene: 15. travnja 2004. godine.

OBRAZLOŽENJE:

Do sada važeći cjenik komunalni usluga odobren je 26. siječnja 1998. godine. Od tog vremena, tj. u proteklih 6 godina, došlo je do porasta cijena rada, kao i porasta cijena goriva i ostalih režijskih troškova. Zbog takvih povećanih cijena, koje nije moguće nadoknaditi iz tekućeg poslovanja, neophodno je povećanje cijena pogrebnih usluga.

Osim toga u novoprijavljeni cjenik uključene su i usluge koje nisu bile navedene u postojećem cjeniku, a to je preuzimanje pokojnika od trećih lica koji nemaju koncesiju na području Općine Ravna Gora, te poslovi ekshumacije posmrtnih ostataka.

Primjenom novih cijena one će biti još znatno niže od onih koje se primjenjuju na području Primorsko-goranske županije.

Direktor

Boško Grgurić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr