SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

58.

Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja Općine Baška

I.

Imenuje se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška u sastavu:

1. Goran Frgačić,

2. Rino Fantov,

3. mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med.,

4. Teodor Ružić (lučki kapetan),

5. Zlatan Marunić (Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ), član.

II.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška provodi postupak davanja koncesijskog odobrenja, odnosno razmatra zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja u svrhu obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru i rješava ih u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/07 i 10/08).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-13

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr