SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

57.

Temeljem Poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/04 i 16/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju EKO stožera za provedbu
Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška

I.

U EKO stožer za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša u zaštiti okoliša Općine Baška, imenuju se:

1. Toni Juranić, dipl. oec., Općinski načelnik, voditelj,

Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik Općinskog načelnika, zamjenik voditelja,

2. Borislav Jelušić, zapovjednik DVD Baška, član,

Tomislav Perić, predsjednik DVD Baška, zamjenik člana,

3. Neven Dorčić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,

Ivica Bonefačić, komunalni redar II u Odsjeku za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, zamjenik člana,

4. mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., predsjednik Općinskog vijeća, član,

Snježana Grgurić, dr. med., liječnica opće prakse, zamjenik člana,

5. mr. Ivan Katalinić, načelnik PP Krk, član,

Alen Bilen, policijski službenik, zamjenik člana.

II.

Zadaci EKO stožera iz točke 1. su:

. praćenje i donošenje odluka o primjeni Plana intervencije u zaštiti okoliša za područje Primorsko-goranske županije kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj,

. procjena rizika i opasnosti te procjena šteta od nastalog izvanrednog događaja,

. usklađivanje mjera u provođenju Plana intervencije zaštite okoliša Općine Baška,

. izvješćivanje javnosti,

. donošenje odluke o završetku intervencije,

. predlaganje Županijskom poglavarstvu osiguranje financijskih sredstava za redovito provođenje pripravnih aktivnosti (obuka, vježbe, sredstva).

III.

Način rada, prava i dužnosti članova te druga pitanja organizacije i rada EKO stožera, pobliže se utvrđuju Pravilnikom o radu EKO stožera.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-14

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr