SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

55.

Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda

Članak 1.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Baška imenuju se:

1. Dario Jurešić, predsjednik,

2. Hajrudin Mulaosmanović, potpredsjednik,

3. Goran Frgačić, član,

4. Vanes Dekanić, član,

5. Milorad Štefanić, član.

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. obavlja poslove opisane u članku 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97).

Članak 3.

Mandat Povjerenstva iz članka 1. traje 4 (četiri) godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/07 i 10/08).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-16

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr