SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

53.

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/ 08) u članku 5. stavak 5. riječi »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »Općinskom načelniku«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. riječi »utvrdilo Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »utvrdio Općinski načelnik«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-9

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr