SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

51.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba
iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2009. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2009. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za stanovnike Općine Baška 18.000,00

. obvezni zdravstveni pregled zaposlenika 1.520,00

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 141.597,97

.pomoć za podmirenje troškova uređenja
prostorija u kojima je radila turistička
ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. donacija KBC Rijeka 3.597,00

.poliklinika Redial, Centar za dijalizu na
otoku Krku 12.432,00

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 3.290,43

. stalna mjesečna novčana pomoć 43.200,00

. jednokratna novčana pomoć 20.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 6.400,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 70.000,00

. sufinanciranje školske marende 1.799,00

.pomoć za podmirenje troškova stanovanja
(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,
komunalna naknada i sl.) 9.352,28

.pomoć u nabavi lijekova 1.000,00

.pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 17.000,00

.ostale pomoći i donacije 5.000,00

 

UKUPNO: 396.822,68

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-7

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr