SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
OPĆINA BAŠKA

50.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2009. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2009. godinu:

.financiranje rada KD »Šoto 105.600,00

.sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.sufinancirane tiskanja knjige »Nike uspomene
starinske« 4.000,00

.Zavičajni muzej 31.500,04

.sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 7.000,00

.zaštita kulturne baštine - Sv. Marko, mozaik 200.000,00

.arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 130.000,00

.»Malin« - radovi sanacije objekta 85.829,02

.suorganiziranje tradicionalnih pučkih zabava
(maškare) 44.800,00

.organiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan Općine 56.452,52

.organizacija tradicionalne pučke fešte
»Ribarski dan« 50.522,19

.suorganiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan domovinske zahvalnosti 1.500,00

.suorganizacija proslave »Rokove« 8.121,08

.suorganizacija proslave »Slucinje« (sv. Lucija) 8.000,00

.suorganizacija »Lignjade« 10.000,00

.pokroviteljstvo obilježavanja prosinačkih
blagdana (sv. Nikola, Božić. Nova godina) 80.000,00

.organizacija manifestacije »Crna ovca« 172.800,97

.Godina glagoljice - »Sarcen glagoljaj« 150.000,00

.Dan iseljenika otoka Krka 7.000,00

.ostalo (pokroviteljstva, proslave, donacije 45.000,00

 

Ukupno: 1,205.125,82

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2009. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 746.799,96

.dječji vrtić - nabava uređaja, strojeva, opreme 32.000,00

.dječja igraonica - oprema 33.200,00

.dječja igraonica - sitan inventar 17.500,00

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) - O.Š. 123.600,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu - O.Š. 61.288,00

.sufinanciranje voditelja - O.Š. 11.712,00

.računala i računalna oprema - O.Š. 10.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 25.500,00

.stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 171.600,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 24,000,00

 

Ukupno: 1,257.199,96.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/15

Ur. broj: 2142-03-09-6

Baška, 28. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr