SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

94.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (»Narodne novine« broj 8/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 32/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj 16. studenoga 2009. donijelo je

IZMJENU
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu

Članak 1.

Izmjenom Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/09), (u daljnjem tekstu: Izmjena plana) planiraju se rashodi za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2009. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Izmjenama proračuna za 2009. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Izmjene plana.

Članak 2.

Ove Izmjene plana stupaju na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/09-01/69

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 16. studenoga 2009

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

TABLICA

Izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu (u kunama)

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Izmjena Plana rashoda za nabavu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr