SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

93.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04 i 38/09 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine, donijelo je

TREĆU IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. Godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se u članku 2. koji glasi:

»Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 391.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje: park kod crkve u Jadranovu 300.000,00 kuna,

- uređenje infrastrukture za zelenu

tržnicu - Jadranovo 91.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirat iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 8.294.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u

Crikvenici 2.910.000,00 kuna,

- uređenje Zvonimirove ulice u

Crikvenici 3.000.000,00 kuna,

- uređenje spojne ceste Banija - Perčin

u Jadranovu 1.210.000,00 kuna,

- uređenje trga ispred čitaonice 250.000,00 kuna,

- stepenište uz Thalassotherapiu 271.000,00 kuna,

- prolaz uz zgradu prekršajnog suda 70.000,00 kuna,

- projekat ulice S. Brozovića, Selce 60.000,00 Kuna,

- projekat ceste JTC - centar Jadranovo 240.000,00 kuna,

- projekat dijela Basaričekove ulice u

Crikvenici 35.000,00 kuna,

- prometno rješenje Grada 78.000,00 kuna,

- označavanje mosta 27.000,00 kuna,

- projekt uređenja Goranske ulice - razlika

iz 2008. g. 17.000,00 kuna,

- projekt šetnice čitaonica - Miramare - razlika

iz 2008. g. 24.000,00 kuna,

- projekt ulice M. Muževića - Kačjak - razlika

iz 2008. g. 17.000,00 kuna,

- prostorna koncepcija Trga S. Radića u

Crikvenici 85.000,00 kuna.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 601.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete na području

MO Selce 90.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

MO Dramalj 93.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

MO Jadranovo 93.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete MO

Crikvenica-istok 93.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete MO

Crikvenica - centar 92.000,00 kuna,

- preuređenje javne rasvjete u

Vinodolskoj ulici 20.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete Ladvić 20.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete Sopaljska 20.000,00 kuna,

- izrada baze podataka javne rasvjete 80.000,00 kuna.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 9.286.000,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu u visini od 9.200.000,00 kuna a razlika iz ostalih prihoda Proračuna.«

Članak 5.

Ostale odredba Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-9

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr