SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

92.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2009. godine donijelo je

DRUGU IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/08) mijenja se u članku 1. koji glasi:

»Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja obrinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1. ODVODNJA OBORINSKIH

VODA 800.000,00 kuna,

- održavanje oborinske kanalizacije 800.000,00 kuna,

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.980.000,00 kuna,

- čišćenje javnih površina 1.800.000,00 kuna

- deratizacija i dezinsekcija 180.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 3.300.000,00kuna,

- održavanje zelenih površina 3.000.000,00 kuna,

- održavanje urbane opreme 100.000,00 kuna,

- održavanje javnih WC-a 200.000,00 kuna,

4. ODRŽAVANJE PROMETNICA 1.900.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 1.900.000,00 kuna.

5. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 2.000.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za

javnu rasvjetu 1.000.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 1.000.000,00 kuna.

6. ODRŽAVANJE METEOROLOŠKE

STANICE 60.000,00 kuna.

7. PROGRAM ODRŽAVANJA

JAVNIH POVRŠINA

MJESNIH ODBORA 1.606.393,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 11.646.393,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 11.000.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-8

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr