SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

91.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2009. godine donijelo je

III. IZMJENU I DOPUNU
Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu

Točka 1.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08, 15/09 i 32/09) točka 1. mijenja se i glasi:

»III. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

III. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu sastoji se od tri dijela:

1. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu,

2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s planiranim prihodima i

3. III. izmjene i dopune projekcije plana razvojnih programa 2009.-2011. godina.«

Točka 2.

U planu razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu mijenja se i glasi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08, 15/09 i 32/09) točka 3. mijenja se i glasi:

»Sva tri dijela III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu.«

Točka 3.

Ova III. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

III. izmjena i dopuna Plana razvojnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr