SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

90.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 16. studenog 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Crikvenice za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) u članku 7. stavku 1. broj: »150.000,00« zamjenjuje se brojem: »181.000,00«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. umjesto riječi »predstojnica upravnih odjela« trebaju stajati riječi »predstojnici upravnih tijela«.

Članak 3.

U članku 17. umjesto riječi: »Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša« trebaju stajati riječi »Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša«

Članak 4.

U članku 25. stavak 5. umjesto riječi »Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom« trebaju stajati riječi »Ured za pravne poslove«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-6

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr