SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA

88.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2009. godine, donijelo je

III. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
GRADA CRIKVENICE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08, 15/09 i 32/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/13

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 16. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr