SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

53.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) te članaka 28. i 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/ 09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju
s jedinicama lokalne samouprave

I.

U Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave imenuju se:

1. Daniele Surdić, za predsjednika,

2. Petar Miočić, za člana,

3. Sergio Negovetić, za člana,

4. Dolores Filipas, za člana,

5. Josip Pope, za člana,

II.

Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave obavlja poslove u skladu s člankom 43. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09).

III.

Mandat članova Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave prestaje razrješenjem ili istekom mandata vijećnika Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2009. do 2013. godine.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-1/15

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-3

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr