SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

52.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

Radi razmatranja i predlaganja mjera koje se odnose na urbanizam, prostorno planiranje, zaštitu kulturne baštine, te zaštitu okoliša kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih aktima Gradskog vijeća, osniva se Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 2.

Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sastoji se od predsjednika i članova, koji se biraju iz

redova vijećnika, predstavnika gradske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 3.

Radi razmatranja pojedinog pitanja iz svog djelokruga, na osnovi suglasnosti predsjednika Gradskog vijeća, Odbor može uključiti u rad znanstvene i druge stručne osobe.

Odbor o svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama pisanim putem izvješćuje Gradsko vijeće.

Članak 4.

Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

- razmatra i prati prostornu koncepciju koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora,

- razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Cresa,

- sudjeluje u pripremi i razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja prostornog planiranja i urbanizma,

- prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,

- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 5.

U Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Marčelo Damijanjević, predsjednik

2. Dubravka Fak, član

3. Vuk Zidanšek, član

4. Željko Mokorić, član

5. Jadranko Bjelkanović, član

6. Anton Damijanjević, član

7. Oliver Filipas, član

8. Mirko Parat, član

9. Rudolf Rozner, član

Članak 6.

Mandat članova Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, prestaje razrješenjem ili istekom mandata vijećnika Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2009. do 2013. godine.

Članak 7.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-1/12

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-3

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr