SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

48.

Na osnovi članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2009. godine. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe

Članak 1.

Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao k.č. 7935/1 - put, ukupne površine 1423,00 m2, z.k.ul. 786, u k.o. Cres, stavlja se izvan opće uporabe u dijelu u površini od 10,00 m2.

Zemljište iz stavka 1. ovog članka, na temelju ove Odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-2

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr