SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

47.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/02, 7/05, 37/08 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu
javnih priznanja

I.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju se:

1. Marčelo Damijanjević, za predsjednika,

2. Sanja Jurić, za člana,

3. Ljiljana Filipas, za člana,

4. Sanja Bogdanić, za člana,

5. Vjekoslav Velčić, za člana,

6. Leonora Poropat, za člana,

7. Marijan Sablić, za člana.

II.

Odbor za dodjelu javnih priznanja obavlja poslove u skladu s člankom 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/02, 7/05, 37/08 i 38/09).

III.

Mandat članova Odbora za dodjelu javnih priznanja, prestaje razrješenjem ili istekom mandata vijećnika Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2009. do 2013. godine.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-1/16

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-1

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr