SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

46.

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 12. studenoga 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za organizaciju
Lubeničkih večeri

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Odbora za organizaciju Lubeničkih večeri (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/97), u daljnjem tekstu Odluka, u stavku 2. članka 2., briše se zarez i riječi »članova Poglavarstva«.

Članak 2.

U članku 4. Odluke, riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-1

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr