SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
GRAD CRES

43.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 9. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/ 06) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 12. studenoga 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Grada Cresa

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi gradonačelnik, a aktivira se kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa imenuju se:

1. Nenad Kučić (zamjenik gradonačelnika) - načelnik Stožera

2. Neven Kruljac (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

3. Biserka Šupraha (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

4. Đordano Vešković (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

5. Lino Sinčić (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

6. Sergio Grbin (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

7. Stevo Filinić (pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelat.) - član

8. Lenjinka Juričić - Mamilović (načelnica Odjela za zaštitu i spašavanje, PU ZS Rijeka) - član

9. Moris Saganić (Načelnik policijske postaje Mali Lošinj) - član

10. Adis Mahmutović (zapovjednik DVD-a Cres) - član

11. Danijel Frleta (tajnik HGSS Rijeka) - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Cresa.

Članak 4.

Sve administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će stručne službe Grada Cresa.

Članak 5.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju zapovjedništva zaštite i spašavanja od 15. lipnja 2009. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/09-1/2

Ur. broj: 2213/02-02-01-09-14

Cres, 12. studenoga 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr