SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 46. Srijeda, 18. studenog 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

130.

Na temelju članka 52., točke 25., Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. studenoga 2009. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 15/98, 4/02 i 10/02), u članku 3., riječi »Upravnog odjela za promet i veze«, zamjenjuju se riječima »upravnog tijela nadležnog za poslove prometa«, a riječi »Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Županijsko poglavarstvo), zamjenjuju se riječju »Župan«.

Članak 2.

U članku 4. riječ »petnaest«, zamjenjuje se riječju »četrnaest«.

Članak 3.

U članku 6. riječi »Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze«, zamjenjuju se riječima »upravno tijelo nadležno za poslove prometa«.

Članak 4.

U članku 9., stavku 2. i 5., i članku 11., riječi »Županijsko poglavarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu, zamjenjuju se riječju »Župan« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-07-24

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-7

Rijeka, 16. studenoga 2009.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr