SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA VRBNIK
73

44.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 42. Statuta Općne Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 21. listopada 2009. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2009. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1. ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera, redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica te odvoz kontejnera)
- PLANIRANI RASHODI: 267.000,00 kuna

2.Redovita košnja trave uz prometnice, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje
- PLANIRANI RASHODI: 230.000,00 kuna

3.Održavanje zelenih površina
- PLANIRANI RASHODI: 250.000,00 kuna

4.Održavanje groblja
- PLANIRANI RASHODI: 15.000,00 kuna

5.Održavanje i proširenje javne rasvjete
- PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

6.Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu
PLANIRANI RASHODI: 216.790,00 kuna

7.Izdaci za blagdansku dekoraciju
PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

8.Održavanje nerazvrstanih cesta
PLANIRANI RASHODI: 250.000,00 kuna

9.Izdaci za DDD
PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

10.Održavanje kablovskog sustava:
PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

11.Uređenje šet. i kupališta Kozica
PLANIRANI RASHODI: 60.000,00 kuna

13.Uređenje puta prema Zgribnici
PLANIRANI RASHODI: 83.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/09-01/124

Ur. broj: 2142-07-03-09-1

Vrbnik, 21. listopada 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr