SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA VRBNIK
73

42.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 21. listopada 2009. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa
i socijalne skrbi za 2009. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2009. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2009. godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1.DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik
(tekuće pomoći i nabava didakt. materijala)
- PLANIRANI RASHODI: 506.000,00 kuna

2.OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik
(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)
- PLANIRANI RASHODI: 190.000,00 kuna

3.SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«
(ostale tekuće donacije)
- PLANIRANI RASHODI: 10.000,00 kuna

4.Socijalni program
- socijalni programi -13.320,00 kuna
- pokloni novorođenčadi -30.000,00 kuna
- PLANIRANI RASHODI: 43.320,00 kuna

5.Crveni križ
- PLANIRANI RASHODI: 8.000,00 kuna

6.Caritas
- PLANIRANI RASHODI: 2.000,00 kuna

7.Programi športa
- PLANIRANI RASHODI: 67.700,00 kuna

8.Prijevoz
- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

9.Stipendije
- PLANIRANI RASHODI: 37.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-09-1

Vrbnik, 21. listopada 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr