SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA VRBNIK
73

41.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 34. Zakona o popisu birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/09 i 33/09) na 5. sjednici održanoj dana 3. studenoga 2009. godine, donijeta je

ODLUKA
o osnivanju povjerenstva za popis birača

Članak 1.

Osniva se povjerenstvo za popis birača Općine Vrbnik, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, koji imaju svoje zamjenike.

Članak 2.

1.Za predsjednika povjerenstva imenuje se: Slavko Zahija,
Za zamjenika predsjednika imenuje se: Igor Justić

2.Za člana povjerenstva imenuje se: Ivica Brusić
Za zamjenika člana imenuje se: Sanja Polonijo

3.Za člana povjerenstva imenuje se: Josip Lukarić
Za zamjenika člana imenuje se: Marijana Polonijo

Članak 3.

Povjerenstvo obavlja poslove sukladno Zakonu o popisu birača.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za gore navedeno Povjerenstvo obavljat će Ured državne uprave Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-01/09-01/05

Ur. broj: 2142-07-03-09-01

Vrbnik, 3. studenoga 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr