SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
OPĆINA LOVRAN
73

35.

Na temelju članka 32. st. 3. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (»Narodne novine« broj 109/07 i 125/08) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lovran objavljuje

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu

1.Kandidat VOJKO BRUBNJAK
Zamjenik kandidata PIO TRDIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ,
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HSS

-struktura troškova:

Promidžbeni materijal 5.200,00 kn

2.Kandidat EMIL GRŽIN, dipl. oecc.
Zamjenik kandidata DRAGO KOROŠAK
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

- struktura troškova:

1. planirana sredstva i izvori financiranja 26.000,00 kn

2. troškovi

2.1. osobno računalo 5.062,00 kn

2.2. tiskani materijali, plakati, letci i sl. 4.200,00 kn

2.3. zakup prostora za sastanke i tribine 1.400,00 kn

2.4. poštanski troškovi 600,00 kn

2.5. razne usluge 4.000,00 kn

2.6. reprezentacija 3.100,00 kn

UKUPNO 18.362,00 kn

3.Kandidat MARIJAN MIKAČEVIĆ, dr. med.
Zamjenik kandidata SERĐO BASAN
NEZAVISNI KANDIDAT

- struktura troškova:

troškovi promidžbe 2.500,00 kn

4.Kandidat EDVARD PRIMOŽIĆ
Zamjenik kandidata VLADISLAV ALKIĆ
NEZAVISNI KANDIDAT

- struktura troškova:

PRIHODI

Edvard Primožić - sponzorstvo 15.000,00 kn

Ivo Kožul - sponzorstvo 10.000,00 kn

Vladislav Alkić - sponzorstvo 8.000,00 kn

Edvard Primožić - sponzorstvo 3.046,48 kn

UKUPNO PRIHODI 36.046,48 kn

RASHODI

Grafika Helvetika d.o.o. 15.140,20 kn

Luje d.o.o. 3.056,00 kn

MEGA-ERP d.o.o. 3.416,00 kn

Prem-propaganda 658,80 kn

R-KVARNER d.o.o. 1.430,00 kn

Luje 102,58 kn

RI-ALMAR d.o.o. 296,46 kn

PREM-PROPAGANDA 988,20 kn

Luje d.o.o. 851,10 kn

Foto Luigi 1.200,00 kn

Trgovina i točionica Karmen Jušići 1.950,00 kn

Nerimar Jušići 2.098,40 kn

Tia partner d.o.o. 3.130,00 kn

ZAMP naknade 200,00 kn

Razni gotovinski računi 1.528,74 kn

UKUPNI RASHODI 36.046,48 kn

5.Kandidat BOJAN SIMONIČ, mag. oec.,
Zamjenik kandidata: ZVONKO PIGLIĆ
AKCIJA MLADIH - AM
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ - PGS

- struktura troškova:

Lungomare d.o.o. Rijeka 3.220,80 kn

OG Grafika d.o.o. Ogulin 2.485,14 kn

OG Grafika d.o.o. Ogulin 1.189,50 kn

UKUPNO 6.895,44 kn

6.Kandidat SREĆKO ŠOBOT
Zamjenik kandidata GIANNA JURETIĆ
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA
HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS

- struktura troškova: 900,00 kn

7.Kandidat ĐURĐICA TANCABEL
Zamjenik kandidata ROBERT POPESKIĆ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

- struktura troškova:

- kuverte 169,43 kn

- kuverte i tinta faks 438,83 kn

- obrasci za izbore 56,76 kn

- 2 paviljona za skup 585,36 kn

- reklamni ROLL UP HSU 1.281,00 kn

- foto usluge 42,00 kn

- foto usluge 88,00 kn

- hamer papir 9,76 kn

- selotejp 34,50 kn

- ljepilo 62,34 kn

- ljepilo 19,00 kn

- ljepilo 19,00 kn

- ljepilo 38,00 kn

- piće (prom. skup) 91,68 kn

- piće (prom. skup) 88,52 kn

- piće (prom. skup) 176,89 kn

- piće (prom. skup) 67,67 kn

- čaše 54,60 kn

- prehrambene namirnice (prom. skup) 383,95 kn

- telefon 433,14 kn

- telefon 614,81 kn

- mobitel 700,85 kn

- reprezentacija (novinari) 47,00 kn

- reprezentacija (novinari) 62,00 kn

- biljezi za prijavu javnog skupa 20,00 kn

- biljezi za prijavu javnog skupa 20,00 kn

- ZAMP prom. skup 197,64 kn

- putni troškovi - podjela letaka 80,00 kn

- putni troškovi - podjela letaka 100,00 kn

- putni troškovi - podjela letaka 104,00 kn

- putni troškovi - podjela letaka 130,00 kn

- putni troškovi - podjela letaka 118,00 kn

- putni troškovi - podjela letaka 138,00 kn

- vlastiti troškovi kandidata /grah/ 578,51 kn

- vlastiti troškovi kandidata /meso/ 165,00 kn

UKUPNO 7.216,24 kn

Slijedom navedenog napominje se kako SDP i ARS, koji je završno izvješće faksirao dana 15. rujna 2009. godine, nije specificirao trošak koji se odnosi na kandidate za općinskog načelnika i zamjenika, već je završno izvješće dostavljeno u obliku kako je naprijed navedeno.

Klasa: 013-01/09-01/01

Ur. broj: 2156/02-09-322

Lovran, 16. rujna 2009.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik

Općinskog izbornog povjerenstva

Općine Lovran

Saša Cvijetić, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr