SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

 

52.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 49. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradonačelnik Grada Kraljevice, dana 5. studenog 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu za Grad Kraljevicu u 2009. godini

Privitak 1. (tablica) iz točke II. Plana prijma u službu za Grad Kraljevicu u 2009.godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Izmjene i dopune Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/8

Ur. broj: 2170/08-01-09-02

Kraljevica, 5. studenoga 2009.

Gradonačelnik
Josip Turina, v.r.

 

Izmjene i dopune Plana prijma u službu z  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr