SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

51.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 3. studenog 2009. godine donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila dodjele stipendija učenicima i studentima.

Članak 2.

Stipendiju može dobiti učenik srednje škole i student, državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Kraljevice, koji se redovito školuje u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu te ne ostvaruje stipendiju iz drugih izvora.

Članak 3.

Uz opće uvjete iz članka 2. ove Odluke, pravo na stipendiju se ostvaruje temeljem:

- mjerila uspješnosti ili

- socijalnih mjerila uz uvažavanje uspjeha u školovanju.

Članak 4.

Mjerila uspješnosti su:

a) za učenike prvog razreda srednje škole - nagrada Grada za postignuti uspjeh u osnovnoj školi

b) za učenike ostalih razreda srednje škole - prosječna ocjena u prethodnoj godini najmanje 4,5

c) za studente prve godine studija - nagrada Grada Kraljevice za postignuti uspjeh u srednjoj školi

d) za studente ostalih godina studija - prosječna ocjena u prethodnoj godini najmanje 4,0.

Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti koji se školuju izvan Republike Hrvatske ako su ostvarili prosječan uspjeh koji iznosi najmanje 90% od najviše mogućega po kriteriju ustanove u kojoj se školuju.

Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti koji su upisali narednu godinu školovanja i nisu u dosadašnjem školovanju ponavljali godinu, osim iz opravdanih razloga.

Članak 5.

Socijalna mjerila definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice.

Članak 6.

Gradonačelnik donosi Odluku o objavi natječaja u kojem utvrđuje novčani iznos pojedine stipendije i broj stipendija, u skladu s proračunom.

Broj stipendija utvrđuje se posebno za:

a) mjerila uspješnosti

b) socijalna mjerila.

Članak 7.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na oglasnim pločama i na web stranici Grada Kraljevice. Tekst natječaja sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.

Članak 8.

Prijave na natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu (dalje: Odjel).

Odjel na temelju podnijetih prijava sastavlja odvojene liste kandidata koji zadovoljavaju uvjetima natječaja, pri čemu su kandidati na obje liste rangirani po ostvarenom uspjehu u školovanju i dostavlja ih Gradonačelniku s prijedlogom rješenja.

Članak 9.

Gradonačelnik donosi rješenje o dodjeli stipendija.

Stipendije se dodjeljuju učenicima i studentima za jednu školsku, odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju za razdoblje od deset mjeseci počevši od 1. listopada tekuće godine.

Članak 10.

Korisnik stipendije koji tijekom godine prekine obrazovanje, ili izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ako korisnik stipendije iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitka statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon tog prekida.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o kriterijima dodjele stipendija za učenike i studente KLASA: 604-01/5-01/2 UR. BROJ: 2170/08-02-05-02 od 28. rujna 2005. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/09-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 3. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr